ULTRA PRECYZYJNE SZLIFOWANIE / dodatkowe szczegółowe informacje 

Posadzki w strefach wąskich korytarzy magazynów wysokiego składowania VNA  (The Very Narrow Aisle Warenhouse – Defined Area)

Są to strefy wymagające szczególnej uważności. Systemy regałowe umożliwiają  maksymalne wykorzystanie przestrzeni i optymalizację procesów składowania ale jednocześnie wymagają nieporównywalnie większej precyzji. Poprawne funkcjonowanie magazynu zależy najczęściej od stanu posadzki. Tylko odpowiednio przemyślane i dopasowane rozwiązania umożliwiają poprawną pracą wózków i jednocześnie całego magazynu w zakresie:

 • efektywności – szybka i precyzyjna praca wózka
 • bezpieczeństwa – pewna i bezpieczna praca operatorów
 • niskich kosztów eksploatacyjnych – wyeliminowanie ponadnormatywnych kosztów napraw

Najlepszym i najprostszym rozwiązaniem jest oprzeć się rekomendacjach czołowych producentów wózków systemowych VNA oraz wymaganiach sprawdzonych norm.

Najczęściej stosowane odwołana dla posadzek w wąskich korytarzach magazynów wysokiego składowania VNA ( wg daty powstania)

 • 1991: DIN 15185-2 Industrial trucks – Safety requirement – Part 2: Use in narrow aisles (NORMA)

opublikowana norma DIN 15 185 dotyczy analizy podłóg w magazynach wysokiego składowania (VNA). Uwzględnia tolerancje dla płaskości podłogi w korytarzach i na otwartej powierzchni. DIN 15 185 oparty jest na wcześniejszej normie DIN 18202. Płaskość korytarza w kierunku wzdłużnym jest określona na podstawie falowania na długości 1m, 2m i 4 metry. Nachylenia poprzecznie określona na podstawie różnicy wysokości między ścieżkami wózka widłowego.

https://www.din.de/en/

https://www.alphaplan-group.com/sites/default/files/2017-09/DIN15185%20T1%20ENGELS.pdf

 • 1992: VDI 3645 (WYTYCZNA)

Dokument określa wymagania dotyczące podłóg, regałów, środków pomocniczych do załadunku (elementów składowania) oraz wytyczne dotyczące stosowania wyżej wymienionych wózków przemysłowych do obsługi regałów w celu zapewnienia ogólnej funkcjonalności systemu magazynowania. Data wycofania: 1994. Dokument zastępczy: DIN 15185

https://www.vdi.de/richtlinien/details/vdi-3645-empfehlungen-fuer-boeden-regale-und-leitlinienfuehrungen-beim-einsatz-von-flurfoerderzeugen-fuer-die-regalbedienung

 • 2008: EN 15620 (NORMA)
  Norma Europejska określająca  tolerancje, deformacje i odchyłki  dla wózkach widłowych na posadzkach przemysłowych. Wymienione tolerancje, deformacje i odchyłki określają ważne w odniesieniu do wymagań funkcjonalnych i zapewniających odpowiednie działanie całego systemu.

http://sklep.pkn.pl/pn-en-15620

https://www.alphaplan-group.com/sites/default/files/2017-09/EN15620%20class300.pdf

 • 2003: TR34 4th Edition – Technical Report 34 Fourth Edition. Concrete Industrial Ground Floors. A guide to design and construction  (RAPORT TECHNICZNY)

Raport Techniczny nr 34, to „Przewodnik” do projektowania i wykonawstwa podłóg przemysłowych. W lutym 2003 roku British Concrete Society wspierany przez ACIFC rozbudował raport techniczny 34 (TR34) o parametr (opisany w załączniku C), który jest podobny do specyfikacji numeru F-min

W 2013 roku wydano czwartą edycję raportu technicznego (TR34 4th Edtion), którą można interpretowane jako kopia normy EN15620.

W niniejszym dokumencie przedstawiono metody badań dla ruchu definiowanego (DM) i ruchu swobodnego (FM).

http://www.concrete.org.uk/

 • 2009: VDI 3577 (WYTYCZNA)

Wytyczna dla wózków przemysłowych niezależnych od półek, poruszających się po podłodze. Niniejsze wytyczne zawierają przegląd wózków widłowych i warunków ich użytkowania, które są używane głównie do obsługi regałów w wąskich korytarzach oraz do kompletacji zamówień. Wózki przemysłowe bez podnośnika lub z niskim podniesieniem nie są opisane w niniejszych wytycznych

https://www.vdi.de/richtlinien/details/vdi-3577-flurfoerderzeuge-fuer-die-regalbedienung-beschreibung-und-einsatzbedingungen

 • 2010:  VDMA Materials Handling and Logistics Technology – Guideline Floors for use with VNA Trucks September 2010 (WYTYCZNA)

Normalizacja jest opracowywana pod kątem i za zgodą wszystkich dostawców wózków widłowych VNA. Jest to dodatek do normy DIN 15 185. Nowa normalizacja uwzględnia kontrolę końcową dla krótkich fal i długich fal. Ograniczenie długości fal krótkich stało się ważniejsze w celu zapewnienia dobrej obsługi wózków widłowych. Wynik pomiarów jest połączony z liczbą (Fx), która musi określać minimum. Owe minimum jest dostosowane do wysokości pionowego podnoszenia.

https://www.vdma.org/en/

https://www.alphaplan-group.com/sites/default/files/2017-09/VDMA%20Engels.pdf

 • FEM 4.103-1   (w budowie, docelowo będzie to najnowsza norma europejska dla stref VNA scali zakres wymagań dla wózków systemowych, regałów oraz posadzek w jako komplementarna całość. Wymagania dla posadzek będą się opierać na sprawdzonych i skutecznych wymaganiach określonych w wytycznych VDMA). Norma ma uporządkować i ujednolicić zamieszanie w zakresie wymagań dla stref VNA – nowa norma ma zastąpić wszystkie wcześniejsze normy, wytyczne i wymagani.

Dlaczego standardy wymagań są stale podnoszone ?
Ponieważ magazyny są coraz wyższe, wózki magazynowe tym samym są stale polepszane, dzięki czemu mogą pracować szybciej i wydajnej. Wiele stosowanych wcześniej rozwiązań jest w naturalny sposób eliminowanych z powodu swoich ograniczeń.  Stosowanie „starych” technologii w kontekście ciągłego rozwoju  sprzętu oraz stale podnoszonych wymagań ujawnia się w czasie użytkowania w postaci mocnych ograniczeniach dla użytkownika.

Odpowiedni efekt możliwy jest do uzyskania poprzez dobór technologii na bazie odpowiedzialnej i rzetelne analizy potrzeb. Oferujemy naszym klientom nasze, ponad 20 letnie doświadczenia oraz wsparcie i wiedzę światowym  lidera w zakresie precyzyjnego szlifowania – belgijskiej fimy Alphaplan BVBA. Firma od ponad 25 lat specjalizuje się w precyzyjnym szlifowaniu.

Czym się odróżniamy od konkurencji?

 • szybkość – skracamy średnio 7-10 razy czas realizacji , gotowe nawet do 100 mb / dziennie
 • ekologia:
  • eliminujemy zanieczyszczenie i ograniczamy koszty utylizacji odpadów dzięki własnej oczyszczalni,
  • stosujemy oczyszczalnie odpadów możemy pracować na działającym obiekcie
  • bezpyłowo i cicho
  • napęd elektryczny – bez spalin, bez
 • Pewność i precyzja:
  • Spełnienie wymagań każdego producenta wózków
  • zgodność z wymaganiami najbardziej wymagających norm
  • 100% sterowana automatycznie , bez udziału człowieka
 • Gwarancja:
  • Pisemna gwarancja że Twój wózek będzie pracować z maksymalną możliwą prędkością dozwoloną przez producenta
  • do 30 lat okres gwarancji
  • najszybszy zwrot inwestycji ROI – już nawet poniżej 12 m-cy!
  • ponad 20 lat i ponad 4 000 000,00 m2 posadzek doświadczenia na rynku
  • skuteczność – 100 % realizacji celów klienta  ( zadowolonych klientów)
 • bezpieczeństwo:
  • magazyn i operatorzy pracują maksymalnie bezpiecznie

Dlaczego warto skorzystać z naszej wiedzy, doświadczenia ???:

Tylko my gwarantujemy w pełni wydają pracę wózków, ich równą i płynną jazdę, z maksymalną fabryczną szybkością i efektywnością. Dodatkowo z uwzględnieniem maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu operatora! Szybciej pracujący magazyn to mniejsza liczba wózków i operatorów. Lepsza optymalizacja to niższe koszty. Dzięki naszym rozwiązaniom wózki mają wydłużoną żywotność, nie muszą być tak często serwisowane, więc koszty wymiany podzespołów zostają zredukowane.

Nasze rozwiązania są idealne dla perspektywicznie planujących firm, ponieważ poza najlepszymi warunkami do pracy mamy jako jedyni dostarczamy standard w pełni gotowy do wprowadzenia w przyszłości całkowitej automatyzacji.

To wszystko uzyskuje się dzięki ogromnej precyzji i dokładności, do 10 razy lepszej niż przewidują wymagania najbardziej rygorystycznej normy.

Zapraszamy do współpracy