W celu zapewnienia płaskości podłogi magazynu ważne jest precyzyjna analiza istniejącego stanu:

• Należy określić, czy istniejąca nawierzchnia spełnia wymagania
określone w wytycznych VDMA pod względem tolerancji
wzdłużnej (krotkie i długie nierówności) jak i poprzecznej.
• Czy zgodnie z wytycznymi VDMA wózki mogą być w używane
przy pełnym wykorzystanie ich potencjału i bez niebezpiecznych
wibracji lub drgań.

Ponieważ dostępne metody pomiarowe są zbyt nieprecyzyjne,
proponujemy naszą metodę. Najbardziej dokładna analiza,  jednoznacznie potwierdzająca płaskość posadzki. 

To technicznie rewolucyjne urządzenie pozwala zmierzyć się
z podłogą magazynu wcześniej niespotykaną dokładnością
i przetwarza wyniki pomiarów bezpośrednio za pomocą
specjalnego oprogramowania.  Dzięki czemu pomiar jest w 100%
wiarygodny.

Nasze oprogramowanie zabezpiecza wyniki przed jakąkolwiek
manipulacją, a cała metoda jest certyfikowana przez uznane laboratorium badawcze. Zebrane wyniki są  solidną podstawą
do obiektywnej i rzetelnej analizy.

Na podstawie wyników przedstawiamy indywidualną
ofertę w celu zapewnienia optymalnych warunków pracy twojego
wózka widłowego, co pozwoli w efekcie uzyskać najniższe koszty
eksploatacyjne.

Floor Profiler – pierwszy krok w kierunku badania płaskości. 
Urządzenie jest instrumentem, który został stworzony pod kątem
badania i analizy posadzek zgodnie z wymogami i standardami norm VDMA

• Inteligentana automatyka – FloorProfiler jest samobieżne i
samoregulujący robotem pomiarowym
• Maksymalna dokładność pomiarów za pomocą lasera – dokładny i
ciągły pomiar laserem zapewnia maksymalną dokładność
• automatyczne zbieranie danych – dane są ujmowane bezpośrednio
w formie elektronicznej (w czasie pomiaru)
• bezpośredni dostęp do danych – wyniki są przetwarzane
natychmiast i są łatwo dostępne do wglądu
• Certyfikacja – uzyskane wyniki są certyfikowane pod względem
dokładności i autentyczności

Interaktywna karta usługi (KLIKNIJ)

Interaktywna prezentacja 360`:

Film i wnioski z pomiarów VDMA:

Galeria zdjęć:

Artykuł (PDF) – Spójrzmy na fakty o wytycznych VDMA

Facebook

Newsletter dla przemysłu

free newsletter templates powered by FreshMail